Aktivnosti

Anđeoski Reiki: prvi i drugi stepen

Anđeo na nebu

U svim kulturama i religijama ukorenjeno je verovanje u postojanje divnih svetlosnih bića, ispunjenih čistom Ljubavlju, koja su tu, sa nama, koja nas štite i po potrebi savetuju.

Ova svetlosna bića nazivamo Andjelima.

Smatra se da svako od nas ima svog Andjela čuvara, koji je sa nama od trenutka dolaska na ovaj svet i koji nas prati i pomaže u trenutku smrti.

Anđeli, kao bića ispunjena čistom Bezuslovnom Ljubavlju, povezani su sa Božanskim izvorom i čine njegove pomoćnike kao direktne prenosioce informacija čovečanstvu.

Oni nikada ne deluju bez izričite molbe u cilju pomoći, jer je čovečanstvu data slobodna volja koju oni bezuslovno poštuju. Anđeli ne preduzimaju ništa dok ih čovek ne zamoli za pomoć, jer ne žele da svojim uticajem doprinesu smanjenju slobodne volje čoveka, koja je kao dar data čoveku u izboru životnog puta.

Svojim postojanjem Anđeli čine posrednika izmedju čoveka i Božanskog izvora prenoseći informacije koje čovek treba da primi u cilju ličnog usavršavanja i usavršavanja duše.

Njihova energija je suptilna, laka i nežna i vrlo često se oseti kao nežni povetarac koji nas obavija i miluje. Oni su uvek spremni za pomoć, jer je to i svrha njihovog postojanja, a smatra se da su tužni kada im se čovek ne obraća za pomoć i kada su zaboravljeni, jer je njihov Bogom dan zadatak, pomoć čovečanstvu.

Međutim, iako mi Anđelima dajemo ljudske karakteristike i oblik, jer je čoveku svojstveno da svaku pojavu uobliči svojim poimanjima, Anđeli u suštini predstavljaju energije vrlo visokih svetlosnih frekfencija i vrlo visokih vibracija.

Anđeoske energije

Upravo stoga, što su Anđeoske energije, u svojoj suštini energije Svetlosti, radi povezivanja i kanalisanja ovih energija kroz Reiki sistem, razvijena je tehnika koja se naziva Anđeoski Reiki.

Tehnika rada sa energijama Arhanđela je vrlo popularna u celom svetu, jer je laka za primenu, a rad sa njima je izuzetno prijatan i nežan. Za obuku i podešavanje na Andjeoske energije ne postoji nikakav uslov, energije su nežne i blage, a ipak vrlo moćne i pokrivaju ogroman niz i spektar dejstava i efekata.

Anđeoski Reiki pogodan je za svaku osobu, bez izuzetka.

Praktičarima Andjeoskog Reikija otvaraju se bezbrojne mogućnosti kako za samopomoć, tako i za pomoć drugima, za samospoznaju, razvoj ličnih kvaliteta i intuicije, transformaciju, isceljivanje kako na fizičkom, tako i na suptilnom nivou, oslobadjanja od destruktivnih emocija i misli, harmonizaciji suptilnih tela i odnosa i širokog spektra drugih efekata.

Najvažniji vid praktikovanja Anđeoskog Reikija je, ipak i svakako, prepoznavanje i razvoj osećaja Bezuslovne Ljubavi, jer su Anđeoske energije upravo energije koje potiču iz energije Bezuslovne Ljubavi i koje nju prenose čovečanstvu.

Rad i povezivanje sa Anđeoskim Reikijem je izuzetno bezbedan i siguran stoga što će rezultati rada UVEK biti u skladu sa Univerzalnom Ljubavlju i Mudrošću i onakvi kakvi su, u datom trenutku, najbolji za osobu koja ove energije prima.

ANĐEOSKI REIKI PRVI STEPEN

Povezivanjem sa Energijama Anđela metodom Anđeoskog Reikija prvog stepena, povezujemo se sa energetskim poljem 8 Arhanđela, vrhovnih svetlosnih bića 8 Božanskih zraka, određene boje, frekfencije i vibracije, od kojih svako od njih, zajedno sa svim svojim Anđelima, kao legionima Svetlosti, ima svoja zaduženja i pomaže u određenoj oblasti .

Energije ovih 8 Arhanđela su po svojim frekfencijama najbliže frekfencijama Zemlje, a samim tim i čovečanstva, tako da su njihova zaduženja namenjena baš razvoju, pomoći i podršci Zemlje i čovečanstva.

Sistem i metod Arhađeoskog Reikija, koji se praktikuje i u koji se vrši obuka u Udruženju Iz centra srca, bazira se na učenju Ruske škole isceljivanja Anđeoskim energijama.

Na obuci za Prvi stepen Arhanđeoskog Reikija, vrši prenos teoretskih, praktičnih i energetskih znanja. Energetska znanja se prenose putem inicijacije i podešavanja u 8 simbola-formula, koji su svojevrstan ključ za sigurno i bezbedno povezivanje sa energetskim poljem određenog Arhandjela i njihovih pomoćnika-Andjela, nosilaca znanja i informacija Svetlosnog zraka određene boje.

Prvi stepen Arhandjeoskog Reikija podrazumeva inicijaciju-podešavanje na 8 zraka sledećih Arhandjeoskih energija:

1. Arhandjela Gavrijila
2. Arhandjela Mihaila
3. Arhandjela Jofijila
4. Arhandjela Ćamuila
5. Arhandjela Rafaila
6. Arhandjela Urijila
7. Arhandjela Zodkijila
8. Arhandjela Metatrona

ARHEJE

Arhanđeli, kao energija muškog kvaliteta, imaju svoje ženske Blizanačke plamenove, a zajedno i ujedinjeni čine Alfu i Omegu, odnosno jedinstvo tog određenog svetlosnog zraka, čiji je prenosilac određeni Arhanđeo.

Taj ženski aspekt svakog od Arhanđela, odnosno Blizanački plamen određenog Arhanđela, naziva se Arheja.

Podešavanjem na Blizanački plamen Arhanđela, obukom i inicijacijom u energije Arheja, dovodi se u savršenu harmoniju muški i ženski princip Arhanđeoskih energija i Svetlosnih zrakova kojima određeni Arhanđeo služi.

Kako su Arhanđeli nosioci kvaliteta muške energije, koja je čista Svest, Duhomaterija, Alfa, to se, radi stvaranja potpune ravnoteže i uravnotežavanja muškog principa, spajaju sa energijama Arheja, koje predstavljaju ženski princip, samu Energiju, fizičku materiju, Omegu.

Povezivanjem sa energetskim zracima i prizivanjem Arhanđela i Arheja zajedno, dobijaju se moćna znanja, dolazi do promena u energetskim vibracijama svakog ljudskog bića, dolazi do transmutacije, osvešćivanja i lakog rešavanja životnih zadataka, čudesnih isceljivanja tela, duše i duha i životnih okolnosti i još puno toga.

Praktičari ovog Reiki stila, mogu ići na Nebeski Univerzitet, eterično mesto obitavanja određenog Arhanđela i Arheje, gde dobijaju posebna znanja i savete, po svim pitanjima kojima se obrate Arhanđelu i Arheji.

Obuka u energije Arheja u Urduženju Iz centra srca obavlja se prenošenjem teoretskog, praktičnog i energetskog znanja. Samo energetsko podešavanje obavlja se putem inicijacije-podešavanja u poseban simbol, ključ i formulu za povezivanje sa energijom određene Arheje.

Obuka u sistem Arheja podrazumeva povezivanje sa 7 Svetlosnih zrakova, određenih svojstava, boja i zaduženja, koji čine Blizanački plamen Arhanđela, sa kojima je praktičar Anđeoskog Reikija već povezan inicijacijom u prvi stepen Andjeoskog Reikija.

Tih 7 parova čine:

1. Arhandjeo Gavrijil-Arheja Nadežda
2. Arhandjeo Mihail-Arheja Vera
3. Arhandjeo Jofijil-Arheja Kristina
4. Arhandjeo Ćamuil-Arheja Ljubav
5. Arhandjeo Rafail-Arheja Marija
6. Arhandjeo urijil-Arheja Aurora
7. Arhandjeo Zodkijil-Arheja Sveta Ametista

ANDJEOSKI REIKI DRUGI STEPEN

Kretanje naše majke-Zemlje u procesu Vaznesenja, dovelo je do razvoja Svesti čovečanstva i povećanom potrebom za dodatnim Svetlosnim pomoćnicima. Neprekidno podizanje vibracija Zemlje na sve više i više nivoe, uslovilo je i našu obavezu da je pratimo na tom putu i da se na tom putu povezujemo sa Svetlosnim energijama Arhanđela i Anđela sa viših Svetlosnih nivoa.

U Reiki sistemu Ruske škole, sprovodi se inicjacija-podešavanje na Arhanđeoske energije koje su bliže Božanskom izvoru i funkcionišu sa duhovnim energijama viših nivoa, najbližim nivou Tvorca.

Arhanđeli drugog stepena Anđeoskog Reikija poznati su čovečanstvu, odavno dolaze u naš svet, a njihov uticaj se već može i osetiti. Efekti koje proizvode njihove energije su snažne, trajne i širokog su spektra, što se i može očekivati od Svetlosnih energija bliskih Tvorcu.

Povezivanje i podešavanje na energije Arhanđela drugog stepena Anđeoskog Reikija, obavlja se putem prenošenja teoretskog, praktičnog i energetskog znanja.

Energetsko znanje prenosi se inicijacijom-podešavanjem na moćne simbole, koji su formule i ključevi za povezivanje sa energetskim poljem određenog Arhanđela.

Obuka u drugi stepen Anđeoskog Reikija nije uslovljena obukom u prvi stepen Anđeoskog Reikija, jer su to energije posebnih kvaliteta i efekata. U sistemu drugog stepena Andjeoskog Reikija povezujemo se sa 8 Arhandjeoskih energija sledećih Arhandjela:

1. Arhandjeo Razijel
2. Arhandjeo Hanijel
3. Arhandjeo Kasijel
4. Arhandjeo Arijel
5. Arhandjeo Ragujel
6. Arhandjeo Azrijel
7. Arhandjeo Azurijel
8. Arhandjeo Cadkijel

Udruženje Iz centra srca, preko svojih sertifikovanih Master-Učitelja Usui Reiki, Kundalini reiki i Luna Reiki, Ljiljane Ćirić I Jadranke Mickoski, pruža mogućnost obuke u sva tri opisana sistema Anđeoskog Reikija.

Dobrodošli!

Iz centra srca

Iz centra srca

Danas ne brinem! Očekujem sve najbolje!
Danas se ne ljutim! Radujem se svemu!
Danas zahvaljujem na svemu! Danas radim predano i na sebi!
Danas sam predusretljiva i ljubazna prema svima!

Ostavi komentar

Klikni za komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pratite nas i na Fejsbuku