Kategorija - Aktivnosti

Aktovnosti koje udruženje „Iz centra srca“ Niš sprovodi. Pratite nas!

Reiki Niš
Aktivnosti

Tradicionalni Usui Reiki u Nišu

Šta je Reiki?
Veliki naučnik i mudrac Nikola Tesla jednom je izrekao da ako želite da shvatite suštinu Svemira, ključ je u energiji, frekfenciji i vibraciji.
Ako želite da spoznate šta je Reiki, treba poći od samog naziva i smisla reči Reiki.
Sama reč REIKI, nastala je u Japanu...

Više

Pratite nas i na Fejsbuku