Aktivnosti

Kundalini reiki

Kundalini

Svaki tragalac za Svetlošću, u jednom trenutku svog razvoja, suočava se sa pitanjem šta je Kundalini i kako otvoriti mogućnosti povezivanja sa njom.

O Kundalini energiji ispisane su bezbrojne reči, data su mnogobrojna objašnjenja, objašnjeni su putevi dosezanja nje na razne načine, onakve na koje je svaki posvećenik ponaosob uspeo da se poveže sa tom energijom.

U Reiki metodi, kao metodi rada i povezivanja sa energijama, sistem buđenja Kundalini energije i povezivanja sa opštom životnom energijom-Reikijem, ustanovio jei sistematizovao Master-Učitelj Reikija Ole Gabrielsen, koji se kao majstor meditacije, u meditativnom stanju povezao sa Učiteljem Kuthumujem, te od njega primio poruku namenjenu čovečanstvu kako na lak, jednostavan i bezbedan način probuditi i povezati se sa moćnom Kundalini energijom.

Šta je Kundalini?

Radi boljeg upoznavanja sa samim sistemom Kundalini Reiki, potrebno je, pre svega, reći šta je Kundalini.

Kundalini je vitalna energija koja je kod ljudskog bića uspavana i zatvorena na samom dnu kičmenog stuba, obavijena poput prstena, ili spirale, dva i po puta i počiva u oblasti prve, bazne čakre, muladhare, odakle se i pokreće prilikom buđenja. Na svom uzlaznom putu Kundalini se podiže uvis, kroz centralni energetski kanal-šušumnu, čisteći i oslobađajući pritom svoj put u celom energetskom sistemu, te oslobađajući svoju moć kroz temenu čakru-svadhistanu.

To je moćna i žestoka energija koja, ukoliko se probudi nekontrolisano, može dovesti do ozbiljnih psiho-fizičkih, a i drugih posledica. Kundalini je moć same Zemlje, kao naše majke, te budjenjem ove energije i povezivanjem sa njom na pravi način, dobija se potpora i pomoć Majke Zemlje.

Za Kundalini se kaže da je to energija ženskog aspekta, naša lična evolutivna snaga, koja posvećenika koji je probudio Kundalini dovodi do stanja svesnosti o njegovom unutrašnjem svetu i neograničenim mogućnostima unutrašnjeg sveta, koje daleko prevazilaze mogućnosti spoljašnjeg sveta.

Kundalini daje moć, ali ta moć mora biti upotrebljena pravilno, bez zloupotrebe, kako bi se povezala sa Univerzalnom moći i dovela do ujedinjenja i prosvetljenja.

Reiki, kao Univerzalna energija, predstavlja oličenje muškog principa. Reiki je temeljna i smirena energija, inteligentna Univerzalna energija, koja pri aktivaciji svoj protok započinje u temenoj čakri-svadhistani i kreće se nizlaznom linijom kroz energetski sistem, sve do bazne čakre-muladhare, te se dalje, kroz minirne čakre na stopalima, povezuje sa energetikom majke Zemlje.

galaxy

U sistemu Kundalini Reiki dolazi do divnog, brzog i lakog povezivanja ove dve energije, pri čemu dolazi do sinergije između Reikija, kao inteligentne, smirujuće, temeljne energije i Kundalinija kao žestoke, moćne, evolutivne snage.

Aktiviranjem Kundalini Reiki, Kundalini energija ojačava dejstvo Reikija, čineći ovu energiju snažnijom i moćnijom, dok Reiki energija umiruje žestinu i silinu Kundalini energije, što dovodi do bezbednog i sigurnog načina povezivanja, aktivacije i rada sa energijom Kundalini.

Aktivacija Kundalini Reiki je znatno jednostavnija, jer se pri aktivaciji necrtaju simboli, već se energija aktivira i usmerava isključivo nameravanjem, a sam rad sa energijom Kundalini Reiki izuzetno je lak, jednostavan i moćan. Tretman sa drugima, kao i autotretman, traje od 3 do 10 min., pri čemu se kanališe i iz ruku praktičara oslobađa znatno jača i fokusiranija Reiki, koja nastavlja svoje desjtvo i nakon završenog tretmana.

U sistemu i metodi Kundalini Reiki, povezivanje sa ovom energijom sistematizovano je u tri stepena inicijacije praktikanta. Četvrti stepen sistema Kundalini Reiki je Učiteljski, a inicijacija u taj stepen može uslediti tek nakon dužeg rada i praktikovanja ove energije.

Na prvom stepenu inicijacijom se dobija mogućnost pročišćavanja energetskog sistema praktikanta i oslobađanje centralnog energetskog kanala za pravilan rast Kundalini počev od bazne čakre-muladhare, do temene čakre-svadhistane. Praktikant prvog stepena Kundalini Reiki , redovnom primenom ove energije po inicijaciji, čisti i priprema svoj energetski kanal za buđenje i aktiviranje Kundalini energije, do čega dolazi nakon inicijacije u drugi stepen Kundalini Reiki.

Praktikant prvog stepena Kundalini Reiki odmah je osposobljen da koristi ovu energiju kako u svom ličnom razvoju, tako i sa drugima, pri čemu je protok i moć Reikija daleko snažnija, te daje brže i efektnije rezultate.

Uslov za inicijaciju u prvi stepen Kundalini Reiki je da je praktičar već iniciran u prvi stepen tradiocionalne Usui Reiki.

Inicijacijacija u drugi stepen Kundalini Reiki dovodi do buđenja same Kundalini energije i njenog lakog, blagog i bezbednog udizanja kroz energetski kanal.

Probuđena Kundalini doseže do treće čakre- čakre solarnog pleksusa-manipure, dok se ostali energetski kanal, koji se redovnim praktikovanjem Kundalini Reiki i dalje čisti i osnažuje za dalji rast Kundalini i priprema za inicijaciju u treći stepen.

Treći stepen ovog sistema naziva se Masterskim. Pri inicijaciju u treći stepen Kundalini reiki, Kundalini se podiže kroz centralni energetski kanal sve do temene čakre-svadhistane, odakle se slobodno i kontinuirano oslobađa. Praktičar trećeg stepena Kundalini Reiki izuzetno je energetski ojačan i moćan provodnik Reikija. Dobija se i mogućnost inicijacije neživih objekata u Reiki, kako bi ti objekti postali moćni sprovodnici i kanali za emitovanje Reikija od njih.

Na trećem stepenu sprovode se posebne inicijacije i dobijaju se posebne tehnike u cilju daljeg rasta i razvoja praktičara, a koje kroz dalji praktični rad dovode do ogromnog osnaživanja celokupnog energetskog sistema praktičara.

Tom prilikom dobijaju se sledeće tehnike:

– tehnika Balans Reiki
– tehnika „ Almazni „, ili Dijamantski Reiki
– tehnika DNK Reiki
– tehnika Kristalični Reiki
– tehnika Vraćanja ostavljene energije
– tehnika Porođajna trauma Reiki
– tehnika Prošli život Reiki

Na kraju svakog seminara za obuku i inicijaciju u svaki od stepena Kundalini Reiki, svaki praktičar dobija skriptu i sertifikat o završenoj obuci.

U Udruženju Iz centra srca, u Nišu, sertifikovani Master Učitelji Kundalini Reiki Ljiljana Ćirić i Jadranka Mickoski, koje su Učiteljske sertifikate stekle kako kroz rusku školu Učitelja Margarite Milenković, tako i od izvornog Učitelja Olija Gabrielsena, održavaju seminare, vrše obuke i inicijacije u sva tri stepena Kundalini Reiki sistema, kao i u Učiteljski nivo.

Preporuka
  • Ocena:
Sending
User Review
5 (1 vote)
Iz centra srca

Iz centra srca

Danas ne brinem! Očekujem sve najbolje!
Danas se ne ljutim! Radujem se svemu!
Danas zahvaljujem na svemu! Danas radim predano i na sebi!
Danas sam predusretljiva i ljubazna prema svima!

Ostavi komentar

Klikni za komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pratite nas i na Fejsbuku