Aktivnosti

Reiki obuka i inicijacija

Inicijacija

Svaki Reiki Praktičar bilo kog stepena, reći će da je najlepši poklon koji je mogao podariti sebi, upravo INICIJACIJA u Reiki.

Inicijacijom u Reiki praktičar se osposobljava da stekne ličnu mogućnost kanalisanja Univerzalne energijeReikija. Tu sposobnost da sam, lično, kanališe energiju Univerzuma, praktičar dobija INICIJACIJOM.

Često se dešava da klijenti koji primaju tretman, još uvek ne mogu napraviti razliku između prijema energije putem tretmana i ličnog kanalisanja energije, te smatraju da su prilikom tretmana osposobljeni da se i sami povežu sa moćnom silom Univerzalne energije, što nije tačno.

Prilikom Reiki tretmana sva energija koju klijentovo fizičko i ostala eterična tela primaju i upijaju, kanalisana je od strane Reiki terapeuta i praktičara, koji su već obučeni za to da se sa njom povežu i sprovedu je kroz svoj centralni kanal do dlanova, a polaganjem dlanova na telo klijenta i do njegovog energetskog tela.

Svi Reiki praktičari prošli su kroz proces obuke, inicijacije, kao i kroz proces rada na sebi, što je neophodno kako bi se kanalisanje i usmeravanje Reikija tamo gde je to potrebno, sprovelo na pravilan i bezbedan način, kako po klijenta, tako i po terapeuta.

Odluka da se krene na Reiki obuku najčešće se donosi nakon prijema Reikija putem tretmana, kada se osoba koja se podvrgne Reiki tretmanima, uveri u postojanje i svu dobrobit Reikija. Postoje i slučajevi kada se ta i takva odluka donese i bez ikakvog prethodnog znanja o Reikiju, intuitivnom spoznajom, kada osoba koja želi da bude inicirana u Reiki, na nekom nivou svog bića, shvati i ima potrebu da se poveže sa mudrošću ove Univerzalne sile.

Upravo to povezivanje sa frekvencijama i vibracijama Reikija sprovodi se kroz INICIJACIJU, podešavanjem centralnog energetskog kanala učenika na frekvencije Reikija.

Sada, u veku sve većeg otvaranja energetskih portala i dostupnosti informacija koje su dugo bile skrivane i zaboravljene, već je opšte poznato, a i naučno dokazano, to da je ceo Univerzum i sve postojeće sačinjeno od bezbrojnih energija, od kojih svaka ponaosob “ radi “ na svojoj frekfenciji i na svojoj vibraciji.

Reiki, kao Univerzalna energija, što i sama reč govori, sadrži u sebi jedan konglomerat različitih energija, koje su, od strane Tvorca, namenjene stvaranju i podržavanju života u svakom smislu te reči.

Kao životvorna energija, ona je svima nama, a i celoj Majci Zemlji, data i namenjena po samoj prirodi našeg postojanja i naše je prirodno pravo da je stalno budemo svesni, da budemo sa njom povezani i da je možemo koristiti. Međutim, tokom razvoja čovečanstva, došlo je do blokiranja i odvajanja od ovog našeg prirodom datog prava i mogućnosti.

Univerzalna energija

Mogućnost ponovnog uspostavljanja prave i zdrave konekcije sa Univerzalnom energijom i vraćanje sećanja na naše prirodom dato pravo kanalisanja i korišćenja ove moći, dobija se kroz proces inicijacije i podešavanja svakoga od nas na frekvencije Reikija.

Po tradiciji, u Reiki metodi, proces inicijacije i podešavanje učenika na frekvencije Reikija, sprovodi se isključivo preko Učitelja Reikija, koji je, kao već pročišćeni Reiki kanal uspostavio čistu i pravilnu vezu sa Univerzalnom energijom. Učitelj, sprovodeći Reiki u izvornom obliku kroz svoj energetski kanal i ruke, putem posebnog rituala, otklanja učenikovu energetsku blokadu za povezivanje sa njom.

Otklanjanjem energetske blokade, učenikov energetski kanal prirodno uspostavlja vezu i podešava se na frekfencije Reikija. U postupku inicijacije učenika, Učitelj, kao moćan i čist kanal Reikija, ni na koji način ne prenosi učeniku ništa svoje, već kao služitelj Univerzalne moći i mudrosti, služi kao most za povezivanje učenikovih prirodom datih i zaboravljenih moći i mudrosti sa Univerzalnom moći i mudrosti.

Slobodno se može reći da je proces inicijacije ne samo podešavanje na frekvencije Reikija, već i buđenje iz dugotrajnog sna.

Sam proces obuke obavlja se kroz više faza.

Prva faza odvija se kroz razgovor i verbalnu obuku učenika, pri čemu se između učenika i Učitelja uspostavlja posebna energetska veza, kako bi se drugi deo, sama inicijacija u Reiki, odvijala nesmetano, bezbedno, na najbolji način za učenika, te kako bi učenik postao čist i protočan kanal za prijem Reikija i povezivanje sa njom.

Postupak inicijacije sprovodi se u meditativnom stanju učenika, pri čemu učenik može imati i doživeti razne vrste senzacija, od fizičkih, vizuelnih, slušnih, do duhovnih, ali je sve što se doživi tokom inicijacije izuzetno bezbedno i prijatno, jer je Reiki energija Ljubavi, a zna se da Ljubav nikoga ne može povrediti, već će učiniti samo i isključivo ono što je u tom trenutku najbolje za učenika.

U trećoj fazi obuke, nakon sprovedene inicijacije, učenik već postaje Reiki praktičar i uči kako da kanališe energiju i koristi je, sve u skladu sa stepenom obuke u koji se inicira.

Reiki metoda je sistematizovana kroz četiri stepena obuke.

Na prvom stepenu učenik dobija mogućnost povezivanja sa Reikijem na fizičkom nivou svog postojanja, kako bi mogao da, pre svega, oseti i uveri se u postojanje, protok i kanalisanje energije kroz ruke. Na prvom stepenu, radeći na sebi autotretmane, učenik čisti blokade sa svog fizičkog aspekta. Poželjno je da praktičar prvog stepena Reikija kanališe i upućuje Reiki samo sebi, kako bi, nakon predviđenog vremena, pripremio svoj energetski kanal za inicijaciju u drugi stepen Reikija.

Drugi stepen Reikija se naziva kvantnim skokom, jer se pri inicijaciji u drugi stepen energetski kanal učenika i mogućnost za kanalisanje Reikija uvećava četristo puta. Na drugom stepenu učenik se inicira u posebne Reiki simbole, koji uz slikanje na dlanovima, izgovaranje mantri i njihovom aktivacijom, postaju svojevrsni ključevi za otključavanje energetskih egregora i primenu energije u skladu sa namenom svakog simbola ponaosob. Praktičari drugog stepena Reikija otvoreni su prema svetu i drugima, a uz pravilnu primenu simbola i namere sa kojom kanališu Reiki, zaštićeni su od energetskih uticaja.

Treći stepen namenjen je, pre svega, povezivanju praktičara sa njegovim Višim Ja i otkrivanjem odgovora na pitanja koja svako od nas postavlja:

Ko sam ja? Zašto sam ovde? Gde idem?

Na trećem stepenu dobija se poseban simbol, koji uz aktivaciju služi za otkrivanje naše suštine i osvetljavanje Božanske iskre Svetlosti duboko sakrivene u nama. Praktičari trećeg stepena Reikija u mogućnosti su da pruže pomoć drugima sa povećanim energetskim potencijalom, uz primenu posebnih metoda u koje se upućuju prilikom obuke u treći stepen.

Praktičar, koji je, po osećaju Učitelja, dostigao takav stepen razvoja da i sam može postati Učitelj, dobija poziv od svog Učitelja radi obuke i iniciranja u četvrti-Učiteljski stepen Reikija.

Stoga, kako je već rečeno, potrebno je pratiti sebe i svoje porive, te prepoznati trenutak kada je duši potrebno da se poveže sa Univerzalnom energijom. Odlukom da se postane Reiki praktičar i inicijacijom u Reiki svako dobija na dar mogućnosti koje daleko prevazilaze uobičajene mogućnosti, a koje su u nama i oko nas, ali ih treba prepoznati i usaglasiti se sa njima.

Ushićenje koje sledi taj trenutak prepoznavanja svoje moći, povezane i ojačane Univerzalnom energijom i njenom mudrošću, bez izuzetka prati Reiki praktičara zauvek, jer sa svakom novom spoznajom taj osećaj, osećaj poverenja u Univerzalnu mudrost i pripadnosti i jedinstva sa njom, sve više i više se produbljuje.

Udruženje Iz centra srca, nalazi se u Nišu i preko sertifikovanih Reiki Master Učitelja Ljiljane Ćirić i Jadranke Mickoski, vrši obuku i inicijaciju u sve stepene Reiki metode.

Dobrodošli na obuku!

Preporuka
  • Ocena:
Sending
User Review
5 (1 vote)
Iz centra srca

Iz centra srca

Danas ne brinem! Očekujem sve najbolje!
Danas se ne ljutim! Radujem se svemu!
Danas zahvaljujem na svemu! Danas radim predano i na sebi!
Danas sam predusretljiva i ljubazna prema svima!

Ostavi komentar

Klikni za komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pratite nas i na Fejsbuku